Mentability Sportpsychologie
                                                

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie en persoonsgegevens die je aan mij verstrekt in het kader van mijn dienstverlening.

 Mijn gegevens

Amy Verhagen - Mentability Sportpsychologie
De Schans 60
4223 NV Hoornaar

Telefoonnummer: +31 (0)649875912
Email: amy@mentability.nl
KvK-nummer: 70954941


Welke gegevens worden verwerkt?

Omdat je gebruik wil gaan maken of maakt van de diensten van Mentability worden de door jou aangeleverde persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens die Mentability verwerkt zijn:

 • Persoonsgegevens die jij actief aanlevert bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, intakeformulier, behandelovereenkomst, het invullen van vragenlijsten, in (mail)correspondentie en telefonisch
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht


Waarom heeft Mentability deze gegevens nodig?

Mentability verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Contact met je te kunnen opnemen
 • Het opstellen van offertes en overeenkomsten
 • Optimaal kunnen uitvoeren van je behandeling
 • Het afhandelen van betalingen
 • Je kunnen bellen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Soms is Mentability wettelijk verplicht persoonsgegevens te bewaren voor belastingaangifte of herregistratie.

Hoe worden deze gegevens bewaard?

Mentability zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Delen met derden

Mentability deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien jij hiervoor een toestemmingsverklaring hebt ondertekend, dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar amy@mentability.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik je om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Mentability zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Mentability doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je toch de indruk hebt dat je gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan direct contact op via amy@mentability.nl.

 
E-mailen
Bellen